fbpx Българска агенция по безопасност на храните с горещ телефон за потребителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българска агенция по безопасност на храните с горещ телефон за потребителите

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира горещ телефон за потребителите – 0700 122 99. На него ще отговарят оператори, които ще приемат сигнали и запитвания относно дейността на агенцията всеки ден от 8:00 до 21:00 часа, включително и в почивни и празнични дни.
Вече е активен и уеб сайтът на Българска агенция по безопасност на храните за връзка с потребителите, който е с изключително богато меню и лесна навигация. Електронният адрес на институцията е www.babh.government.bg.

Чрез сайта си БАБХ за първи път дава възможност на потребителите да подават сигнали онлайн. Всички посетители могат да изпращат своите оплаквания за нарушения и впечатления, свързани с цялостната дейност на агенцията чрез попълване на електронна бланка.
Интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните предоставя подробна информация за дейността на агенцията, структурата й, контактите на всички регионални звена и лаборатории. Потребителите на уеб страницата могат да открият полезна информация какво трябва да следят върху етикетите на храните, кои са опасните за човека болести по животни и др. 

Представителите на бизнеса ще могат да се запознаят подробно с българските и европейските нормативни документи. Освен тях, на разположение ще бъдат и образци на документите, които имат отношение към контрола на храните, здравеопазването и хуманното отношение към животните, фитосанитарния контрол и всички останали сектори, които попадат под контрола на БАБХ.
В отделна секция на сайта са поместени всички стандарти за храни – „Стара планина” за месни продукти, „България” за хляб и хлебни произведения, както и информация за млечни продукти по БДС.