fbpx Григор Стоянов, фондация КОНКОРДИЯ България: Винаги има смисъл да подкрепиш младеж в нужда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Григор Стоянов, фондация КОНКОРДИЯ България: Винаги има смисъл да подкрепиш младеж в нужда

Григор Стоянов е ръководител на Комплекс за младежи „Здравей“ във Фондация КОНКОРДИЯ България. В „Здравей“ се настаняват младежи между 18 и 35 години за срок до 3 месеца. Те са от маргинализирани групи, в затруднено положение и с нужда от временна подкрепа в различни области. Младежите получават консултации и застъпническа подкрепа за професионално ориентиране, намиране на работа, медицинска и психологическа помощ, храна и дрехи. В тази посока Фондация КОНКОРДИЯ България изпълнява проект „Зает занапред - програма за активиране и заетост на младежи от уязвими групи, с фокус върху ромите“, финансиран от Тръст за социална алтернатива.

С Григор Стоянов разговаряме за предизвикателствата и трудностите на младежите в риск да търсят и намират желаната от тях работа и да се задържат на нея.

Г-н Стоянов, какви са затрудненията на младежите от уязвими групи по отношение на намирането на работа?

- Основните им затруднения са пряк резултат от начина, по който са живели до момента, в който идват при нас. Някои са израснали в социални центрове, други в дисфункционални семейства. Стиловете на общуване и начините за справяне с проблемите, които са възприели там не са приложими в работна среда. Те не притежават адекватни социални умения за поведение на работното място, липсва разбирането, че личният и професионалният живот са два различни типа среда, всяка от които предполага различен тип поведение. Често те не обсъждат конструктивно нещата, които им се случват и влизат в конфликти. Това ги прави нервни и тревожни и те просто спират да ходят на работа или ги уволняват. А после се чудят защо се е получило така.

Друг проблем при тях е емоционален и психологически, свързани с това да са критични към себе си, поведението си, да са малко по-тактични, по-осъзнати за себе си и за всичко, което се случва наоколо, за да могат да се ориентират каква е ситуацията, в която се намират, прави ли са, поведението им адекватно ли е, ако искат нещо - как да го постигнат. Повечето от тях се държат незряло и са по-скоро като тийнейджъри - ако нещо им харесва, са в еуфория, ако ги дразни - се ядосват и се държат агресивно. Така при първия проблем на работа напускат внезапно или биват уволнени, просто защото не знаят какво да направят.

Всичко това са дребни на пръв поглед неща, но като се съберат накуп - става един сложен проблем. В крайна сметка се оказва, че те са изключително неадаптивни на пазара на труда и нямат възможността да се задържат по-дълго на работните си места. Именно за справянето с този проблем работим заедно с младежите.

Какъв е трудовият опит на младежите от рискови групи, които подкрепяте?

- Много от тях са работили на различни места. Но трудовият им опит за съжаление не ги е научил на нищо добро и повтарят една и съща грешка. Нямат добри трудови навици и на практика всичко продължава докато може и не се замислят какво ще стане после. Причина за това от една страна е липсата на умения за работа, а от друга – некоректните работодатели, на които попадат. А в много от случаите те дори предпочитат да работят без трудови договори. И дори и да започнат работа при по-подреден и по-стриктен работодател, това ги плаши. Те си пренасят заучения стил на работа от старото работно място и това обикновено не е в тяхна полза. 
Именно невъзможността да се адаптират за мен е основната пречка за задържането им на работното място. 

Какви са дейностите ви по проекта? 

- Основната ни цел е да осигурим заетост на млади хора от рискови и маргинализирани групи. Осъществяваме трудово посредничество и консултиране, правим индивидуален трудов профил на всеки, за да видим какви умения, предпочитания и трудов опит има и евентуално какво иска да прави в бъдеще. От кандидатиралите се младежи избираме тези, които виждаме, че ще се справят и могат да продължат напред с обученията и намирането на работа. Правим индивидуален план на всеки, в който слагаме основите на насоката, в която ще работим заедно. Като част от проекта всички младежи могат да се включат в обучения за комуникационни умения и за емоционална интелигентност. Всяко от тях е в три модула, а продължителността - 3 дни. След завършване всички получават сертификати и стипендия. Търсим заедно с тях работа. Крайната цел е процесът на обучение, търсене, намиране и задържане на работното място да е изцяло подкрепен от нас, за да е успешен.

Младежите да развият капацитет в общуването и емоционалната интелигентност, да си намерят работа, на която да останат повече от една година. Да станат постоянно работещи хора, с което да прекъснат този цикъл на често сменяне на работи и периоди, в които остават безработни и неактивни.

До момента в рамките на проекта сме консултирали 11 младежи, а 4 от тях вече са преминали и обученията. Много голям процент от тях са започнали работа: някои на трудов договор, а други без такъв.

Какъв е вашият апел към компаниите?

- Разбира се, за всичко това са необходими компании, които да наемат на работа младежите. Първата дейност, която ще осъществим заедно с компании, които приемат поканата ни да станат наши партньори ще започне след около месец. Това е стажантска програма с продължителност 2 месеца, в която ще се включат 6 младежи. Част от заплащането в размер на 550 лв. за работата им по време на този стаж е осигурена от проекта. Следващата стъпка е младежите да започнат работа и да се задържат на нея.

В момента сме в процес на привличане на компании, които да станат наши партньори. Изпращаме писма до представители на бизнеса в България с покана за участие в проекта. Обръщаме се и към всички ваши читатели и техни партньори: Подкрепете младежите, които се намират в затруднено положение и имат нужда от общата ни подкрепа. 

Знаем, че наемането на младежи в риск е едно предизвикателство за бизнесите, защото нашият опит показва, че намирането и задържането на работа е доста трудно за тях. За много оставането без работа се превръща в дългосрочен проблем, защото когато сменят непрекъснато работата си, в един момент те изчерпват възможностите си за намиране на нова подходяща работа. 

В същото време знаем, че много бизнеси са склонни да обучават и да наемат на работа такива младежи. Не искат от тях специална квалификация и умения, а просто да са коректни и да може да се разчита на тях. Именно такива компании се надяваме да привлечем - които познават особеностите на тази целева група. Компании, които са готови да приемат риска, че въпреки добрите условия и вниманието, което предлагат, е много вероятно да срещат по-чести конфликти, неразбиране и неспазване на правилата, и дори да се случи наетите внезапно да напуснат и да не се появят повече на работа. 

Компаниите трябва да са готови да вложат време и хора в обучението на младежи, да се опитат да променят стила им на поведение на работното място, да ги направят по-отговорни за себе си и за околните, да им помогнат да подобрят живота си.

Към края на тази година или началото на следващата ще поканим компании на семинар, на който ще представим проекта и участниците - какви са като целева група, образование, умения, трудов опит, за да могат те да преценят дали имат интерес да наемат такива хора и да продължим партньорството си. 

Вярваме, че ще успеем да привлечем компании, които имат политика за подкрепа и наемане на работа на младежи от уязвими групи. Защото винаги има смисъл да подкрепиш човек в нужда. Нека заедно да помогнем на младежите да намерят мечтаното работно място, да се стабилизират, да се почувстват по-спокойни, да подобрят живота си и да се развиват.
 

Фондация КОНКОРДИЯ България подкрепя деца, младежи и семейства в нужда в гр. София и с. Малки Искър, община Етрополе. Тя е част от международната мрежа КОНКОРДИЯ Социални проекти, която оперира в България, в Румъния, Молдова, Австрия и Косово и има офиси в Австрия, Германия и Швейцария. Дейността на фондацията се осъществява по модел на въздействие, който включва грижа за децата, интервенции в общността, образование и професионално обучение, трудова заетост и социално предприемачество, овластяване. Мисията на КОНКОРДИЯ България е децата и младежите да водят достоен начин на живот, без риск от маргинализация. За повече информация: concordia.bg