fbpx 2021 г. - спадовете и постижения в света на труда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

2021 г. - спадовете и постижения в света на труда

Отминаващата 2021 г. беше поредната важна година за Международната организация на труда (МОТ), поради продължаващата пандемия от COVID-19.

Организацията отчита върхове след спадовете, постижения и моменти за размисъл. Международната организация на труда акцентира върху следните дейности и събития през 2021:

- 2021 е обявена за Международната година за премахване на детския труд. Данните, публикувани през юни, показват, че за първи път от 20 години броят на децата, които се трудят, се е увеличил до 160 милиона в световен мащаб, като милиони са изложени на риск поради въздействието на кризата с COVID-19.

- Протоколът за принудителен труд постигна 50 ратификации през март. Протоколът задължава правителствата да предприемат ефективни мерки за предотвратяване на принудителния труд, защита на жертвите му и осигуряване на достъп до правосъдие и средства за защита, включително обезщетение.

- За първи път в историята си Международната конференция на труда се проведе онлайн, поради ограниченията, причинени от пандемията. МКТ беше разделена на две сесии – през май/юни и ноември/декември и включи повече от 4000 виртуални участници от 187 държави-членки.

- Делегатите на Международната конференция на труда през юни приеха Глобален призив за действие за ориентирано към човека възстановяване от кризата с COVID-19, което е приобщаващо и устойчиво. Документът дава приоритет на създаването на достойни работни места за всички, разглежда неравенствата, причинени от кризата, и насърчава международното сътрудничество.

- Конвенция № 190, първият международен договор за насилие и тормоз в сферата на труда, влезе в сила на 25 юни 2021 г. Тя признава правото на всеки да работи, свободен от насилие и тормоз, и предоставя обща рамка за действие. МОТ стартира глобална кампания за насърчаване на нейното ратифициране и прилагане.

- ООН и МОТ създадоха „Глобален акселератор “ през септември, за да помогне за финансирането за създаване на 400 милиона работни места и да разшири социалната закрила до 4 милиарда души, които в момента нямат покритие.

снимки: Международната организация на труда