fbpx условия на труд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2023 г. е 02 май, тъй като 30 април е почивен ден.
Вицепремиерът Нинова и министър Гьоков заедно с екипите си в Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на труда и социалната политика подписаха наредба за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветна металургия.
Отминаващата 2021 г. беше поредната важна година за Международната организация на труда (МОТ), поради продължаващата пандемия от COVID-19. Организацията отчита върхове след спадовете, постижения и моменти за размисъл.
Ще бъдат предприети координирани стъпки за облекчаване условията за постъпване на работа в туристическия сектор на лицата, навършили 16-годишна възраст.
Пивоварната индустрия има важен принос в областта на заетостта, както и за развитието на пазара на труда и намаляването на безработицата. Пряко заетите в пивоварната индустрия в България са 2 900 човека.
Във връзка с метереологичните прогнози за настъпване на голямо застудяване, Главна инспекция по труда напомня, че при неблагоприятни климатични условия работодателят има право да променя режима на работното време и е задължен да осигури здравословни и безопасни условия на труд за работещите хора. П
Въвеждането в практиката, както на европейски и международни директиви, така и на български нормативи по отношение предпазването на работниците и служителите от професионални рискове, овладяването на рисковете и отстраняването на причините за злополуки и трудов травматизъм ни приближава към европейските принципи и практика по тези въпроси.