fbpx До 2 май 2023 г. се подават декларациите за условията на труд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

До 2 май 2023 г. се подават декларациите за условията на труд

Крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2023 г. е 02 май, тъй като 30 април е почивен ден. Това обръща внимание Инспекцията по труда.

Декларациите се подават по електронен път чрез утвърден от ИА ГИТ програмен продукт, наличен на адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

Тези изисквания са посочени в чл. 4, ал. 3 от Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Утвърденият продуктът има вградена функция за подписване с квалифициран електронен подпис и електронно подаване.

Следва да се има предвид, че декларации, подадени по електронна поща, няма да се считат за приети.

При проблеми с подписването и за технически въпроси можете да получите техническа помощ на тел.: 02/81 01 724.