fbpx Безработицата през септември е била рекордно ниска | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Безработицата през септември е била рекордно ниска

Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през септември, като достигна нова рекордно ниска стойност от 4.7%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Снижението спрямо август е с 0.2%, а спадът на годишна база е с 2.5 процентни пункта. В сравнение с края на септември 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0.6 пункта.

Регистрираните безработни в края на месец септември са 154 936, което е с 5 771 по-малко от август и с 81 122 или с 34.4% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през септември са се регистрирали нови 21 737 безработни, като те са с 2 215 лица повече спрямо предходния месец, а спрямо септември 2020 г. се наблюдава спад от 6 345 лица. Други 931 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През септември 18 531 безработни са започнали рабобта. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение на броя им с 3 109 спрямо август и намаление от 5 581 спрямо същия месец на предходната година. Други 762 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

76.4% от започналите работа през септември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 19,3%, следвани от търговията с 14,4%, образование 12,6%, хотелиерството и ресторантьорството с 6,8%, държавното управление – 5,9%, строителството – 4,6%,  селско, горско и рибно стопанство – с 3.7 и др.

4 382 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 1 695 по програми и мерки за заетост и 2 687 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец август 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на близо 37 000 безработни лица, като само през септември са сключени трудови договори с нови 1 306 безработни.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. По нея за седемнадесетте месеца от март 2020 г. до юли 2021 г. са компенсирани малко над 13 400 работодатели. Това е позволило за този период средно на месец 125 600 заети лица в най-потърпевшите от пандемията сектори да запазят работните си места. С Постановление на Министерски съвет № 322 от 07 октомври 2021 г. мярката е удължена до края на годината.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 17 196 или с 920 (5.7%) повече от предходния месец и с 3 890 (18.4%) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29.3%), следват образование (18.4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.3%), държавното управление (10.2%), административните и спомагателните дейности (8.0%) и хотелиерство и ресторантьорство (6.2%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; административен персонал по обслужване на клиенти; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.