fbpx Започва трета фаза на помощта от 35 € на седалка за туроператори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Започва трета фаза на помощта от 35 € на седалка за туроператори

Започва трета фаза на държавната помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм“ (SA.58050 (2020/N), одобрена от Комисията с Решение C(2020) 5207 от 24.07.2020г., която ще обхваща  полетите от 01.06.2021 г.  до 30.11.2021 г.

Третата фаза е с бъде увеличен таван на държавната помощ до 1,8 млн. евро, съгласно Петото изменение на Временната рамка на Европейската комисия за държавни помощи.

В трета фаза са предвидени и облекчени условия за кандидатстване. То ще се извършва изцяло по електронен път, чрез заявление в системата СУНИ, включена е възможността за въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни и на редовни полети до Република България с цел туризъм за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

Допълнена е възможността за предоставяне на помощ по тази схема на микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване  или помощ за преструктуриране

Схемата е отворена от 23.07.2021 г.  

Ръководството за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual

Заявлението за кандидатстване и Насоките за кандидатстване са достъпни на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Active