fbpx Изграждаме съвместни земеделски тържища с Румъния | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изграждаме съвместни земеделски тържища с Румъния

Тържища за плодове и зеленчуци ще изграждат съвместно България и Румъния в градовете Видин, Оряхово и Русе. Това обсъдиха министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков и министърът на селското стопанство и развитието на селските райони на Румъния Даниел Константин по време на среща в Букурещ, която се проведе в рамките на Икономическия форум Китай - Централна и Източна Европа. Целта е да няма нелоялна конкуренция, както и да се следи за качеството и безопасността на храните. Двамата министри обсъдиха Програмите за развитие на селските райони на двете страни за следващия програмен период 2014-2020 г.

По време на форума министър Греков представи основните конкурентни предимства на страната ни като инвестиционна дестинация за бизнеса. ”България запазва финансова стабилност и поддържа добри макроикономически показатели в условията на икономическа криза и трудности пред много страни в Европа”, посочи министър Греков.

Той информира гостите на форума, че през новия програмен период 2014-2020 г. се очаква страната ни да усвои около 7,5 млрд. евро в аграрния отрасъл. „Над 2 млрд. евро от тези средства ще бъдат насочени за развитие на селските райони и инвестиции в земеделието по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. За подкрепа на доходите на земеделските стопанства ще бъдат предоставени и над 5 млрд. евро европейски средства под формата на директни плащания”, обяви още министърът.

По отношение на търговията между България и Китай в областта на селското стопанство, министърът подчерта, че има тенденция за нарастване на аграрния стокообмен между двете държави. „Една от целите ни е не само да запазим нивото, но и да увеличим количеството земеделски стоки, които изнасяме за Китай“, каза министър Греков.