fbpx Облачните технологии са бъдещето за българските фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Облачните технологии са бъдещето за българските фирми

Българските фирми трябва да гледат в бъдещето, за да знаят в каква посока да работят днес, бе коментирано по време на конференцията CloudTalk 2013 „Глава в Облака, крачка пред конкуренцията“, която се провежда за втора година у нас. Реализирането на идея отнема от 6 месеца до 2 години, затова е важно възможностите на пазара да бъдат забелязани още при първите сигнали, независимо за коя индустрия. Това е мнението на Ива Валериева, мениджър маркетинг и бизнес развитие в ИТ компанията и доставчик на облачни услуги Стоун Комютърс.

Облачният бизнес модел вече широко се използва в Азия и Америка, гонени от Европа. В стратегията си за развиване на потенциала на облачните технологии Европейският съюз очаква повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес на страните членки и създаването на 3 милиона работни места за облачни специалисти, допълни Валериева.

Нико Пехливанов, мениджър ИТ развитие в българската софтуерна фирма ОмегаСофт пък прогнозира, че много фирми ще се обърнат към облачните услуги през следващите 2 години. Той се е обърнал към облака от две различни посоки – от една страна фирмата е потребител на облачни услуги с цел конкурентно предимство, а от друга – предлага продуктите си под формата на други облачни услуги. ‘’Технологиите се развиват много бързо и така дърпат целия бизнес напред, ако той е достатъчно прозорлив да ги използва.’’, обобщи Пехливанов.

От бизнес софтуер може да се възползва всяка фирма, независимо дали е производствена или в сферата на услугите. Шестата в света по производство на дросели - ориентираната към експорт българска фирма Електростарт, е пример за успешна реализация на конкурентно предимство чрез технологии. „Имаме мобилни търговци на 4 континента и те трябва да могат да говорят с конкретни цифри на потенциалните клиенти – за наличности, мощности.“, каза Боян Яначков, ИТ специалист в Елекростарт. ‘’Облачните услуги са мощно средство, което дава голям тласък на продажбите, повишава качеството на обслужване на клиенти и подобрява взаимоотношения с доставчици при това многократно.’’, обобщава Яначков.