fbpx Пивоварният бранш с най-високи минимални осигурителни доходи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пивоварният бранш с най-високи минимални осигурителни доходи

Пивоварният бранш в страната е един от най-активните и с най-високо ниво на социална ангажираност и отговорност към служителите. Това доказва целеви Анализ, реализиран от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), представен през м.април 2011 г.

Проучването на НИПА показва, че бранша е с най-високи минимални осигурителни доходи (МОД). Те са по-високи от нормативно определените прагове и в същото време се увеличават с всяка следваща година за всички категории персонал. През 2006 г. минималното трудово възнаграждение за работници без специална квалификация е било 160 лв., а през 2011 г. вече е 407 лв.
Справка на НОИ отчита, че секторът на пивоварната индустрия е с най-високи доходи в хранително-вкусовата и питейна индустрия измежду общо 12 групи икономически дейности. Анализът на Националния институт за помирение и арбитраж доказва, че средният осигурителен доход в бранша е по-висок от средния осигурителен за страната във всяка една от категориите труд.
Над нивата на нормативната база са и допълнителните трудови възнаграждения, гарантирани от БКТД през 2009 и 2010 г. При ставка от 0,25 лв. заплащането за нощен труд в пивоварния сектор е 1,15 лв., което представлява увеличение от 306% спрямо нормативно определените. С 20% над нормативната база е възнаграждението за работа по празници и с 530% над него – за работа на разположение.

Акцент в новия браншов колективен договор, който ще бъде подписан през първата седмица на май, е корпоративната социална отговорност (КСО). За пръв път документът налага КСО като престижна социална норма, която да бъде част от цялостната политика на всяка една пивоварна компания.