fbpx Промени в наредбата за задължителната застраховка за отговорност на туроператора | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Промени в наредбата за задължителната застраховка за отговорност на туроператора

Промени в наредбата за задължителната застраховка за отговорност на туроператора

Икономическото министерство предлага промени в Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора. Корекциите ще повишат сигурността на потребителите при организиране на пътувания с обща цена. С промените се детайлизира скалата на декларирания оборот на туроператорите, спрямо който се определят минималните нива на застрахователни суми. Едновременно с това се увеличават изискваните минимуми за застрахователните суми, като за различните нива на оборот завишението е между 3 и 7 пъти.

При деклариран годишен оборот от предходната година до 100 000 лв. се предлага застрахователната сума да стане 50 000 лв. Според вносителите най-високото ниво трябва да бъде 1.4 млн. лв. (при годишен оборот над 3 млн. лв.).

Измененията в наредбата въвеждат и специален минимален праг на застрахователната сума по полицата за туроператорите, които предоставят организирано пътуване с обща цена, с включен чартърен полет. В тези случаи застрахователната сума също се изчислява според оборота, но не може да бъде по-малка от 500 000 лева.

Туроператорът се задължава да уведоми застрахователя, с който има сключен договор, и да сключи анекс за увеличаване на застрахователната сума при надвишаване на декларирания оборот за предходната година. Туроператорът включва в оборота и пропорционална част от стойността на чартъра, който е закупил за своите туристи, независимо дали той се продава от други туроператори или туристически агенти.
Действащата в момента наредба е в сила от 01.01.2003 г. Въведените с нея равнища на оборот на туроператора вече не съответстват на актуалните обеми в сектора. Те не могат да гарантират цялостно покриване на евентурални щети при настъпване на застрахователно събитие.

След одобрение от Министерския съвет новата наредба ще влезе в сила от момента на обнародването й в Държавен вестник. Действащите към тази дата застрахователни договори трябва в двумесечен срок да бъдат анексирани или подновени в съответствие с новите прагове.