fbpx наредба | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

наредба

Съвместна работна група между Министерството на енергетиката и представители на работодателските организации ще обсъдят мерки за намаляване тежестта за бизнеса, свързана с кафявата енергия.
Европейската комисия одобри без възражения мерките за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия.
Въвеждат се единни изисквания за условията, на които трябва да отговарят Туристическите информационни центрове в цялата страна.С подзаконовия нормативен акт се регламентират условията, на които трябва да отговарят турист
„Изпълнихме ангажиментите си да разработим наредба, свързана с намаляването на тежестта на таксата „задължения към обществото“ за индустрията“.
„Потенциалът и ресурсите, с които разполага балнео и СПА туризмът, дават основание България да се превърне в целогодишна туристическа дестинация.
Икономическото министерство предлага промени в Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора. Корекциите ще повишат сигурността на потребителите при организиране на пътувания с обща цена.
Министерство на земеделието и храните отчита повишаване на интереса от страна на фермерите към Наредбата за директни продажби, с която малките производители могат да произвеждат и директно да доставят малки количества суровини и храни от животински произход до крайния потребител.
Днес бе открит първия магазин по наредбата за директни продажби в София В него ще се продават пчелни продукти. Наредбата дава възможност на земеделските производители да продават продукцията си директно на крайните потребители.