fbpx Подготвя се актуализация на Наредбата за намаляване тежестта за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подготвя се актуализация на Наредбата за намаляване тежестта за бизнеса

Съвместна работна група между Министерството на енергетиката и представители на работодателските организации ще обсъдят мерки за намаляване тежестта за бизнеса, свързана с кафявата енергия. За това се договориха енергийният министър Теменужка Петкова и представители на индустриалните организации на среща днес.

От следващата седмица работна група в МЕ, заедно с представители на Министерството на финансите и Министерството на икономиката, заедно с работодателските организации ще разработят проект на актуализация на Наредбата за намаляване тежестта за българския бизнес, свързана с енергията от ВЕИ. Припомняме, че Наредбата беше приета през 2015 г. и дава възможност на компаниите да използват отстъпка от компонентата в цената за електроенергия, свързана с разходите за възобновяема енергия. В актуализирания вариант на Наредбата ще се предвиди възможност компаниите у нас да използват намаление и за компонентата за кафява енергия. След изготвяне, текстовете ще бъдат предоставени на Европейската комисия за нотификация и одобрение.