fbpx Подготвя се актуализация на Наредбата за намаляване тежестта за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подготвя се актуализация на Наредбата за намаляване тежестта за бизнеса

Подготвя се актуализация на Наредбата за намаляване тежестта за бизнеса

Съвместна работна група между Министерството на енергетиката и представители на работодателските организации ще обсъдят мерки за намаляване тежестта за бизнеса, свързана с кафявата енергия. За това се договориха енергийният министър Теменужка Петкова и представители на индустриалните организации на среща днес.

От следващата седмица работна група в МЕ, заедно с представители на Министерството на финансите и Министерството на икономиката, заедно с работодателските организации ще разработят проект на актуализация на Наредбата за намаляване тежестта за българския бизнес, свързана с енергията от ВЕИ. Припомняме, че Наредбата беше приета през 2015 г. и дава възможност на компаниите да използват отстъпка от компонентата в цената за електроенергия, свързана с разходите за възобновяема енергия. В актуализирания вариант на Наредбата ще се предвиди възможност компаниите у нас да използват намаление и за компонентата за кафява енергия. След изготвяне, текстовете ще бъдат предоставени на Европейската комисия за нотификация и одобрение.