fbpx Нова наредба за туристическите информационни центрове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова наредба за туристическите информационни центрове

Въвеждат се единни изисквания за условията, на които трябва да отговарят Туристическите информационни центрове в цялата страна.

С подзаконовия нормативен акт се регламентират условията, на които трябва да отговарят туристическите информационни центрове и как трябва да функционират те. След влизане в сила на наредбата всичките около 100 информационни туристически центъра в страната ще трябва да се сертифицират по новите изисквания, ако искат да носят това име и да станат част от националната мрежа. Всеки ТИЦ, преминал през сертификация, ще бъде означен със знак стилизирано „i“ и надпис „Туристически информационен център“. Това ще е гаранцията за надеждност на предлаганата информация и качествено обслужване. Освен това сертифицираните центрове ще бъдат длъжни да ползват официалното лого на България в документите и информационните си брошури.

До ТИЦ ще трябва да се стига лесно и да има указателни табели за местоположението му на основните входни точки на населеното място. Ако в дейността на центъра са открити нарушения на минималните задължителни изисквания по наредбата, ще бъде налагана глоба, съответно имуществена санкция, от 200 до 1000 лв. При повторно нарушение размерът им се увеличават от 1000 до 3000 лв., предвижда наредбата.