Азия дърпа напред икономиките

Като цяло, развитите икономики се справят по-добре от преди: след две години на рецесия, Eврозоната ще запише скромен, но положителен растеж през 2014 г. (+1%). Германия се очаква да покаже забележително възстановяване от 1.8%. Франция е с нисък ръст от 0.6%, а краят на рецесията се вижда за Испания и Италия. Въпреки тези подобрения, доверието към европейските бизнес лидери все още не се е завърнало. Това показват оценките на Кофас.

Нестабилността идва от развиващите се страни, които са изправени пред структурен спад на растежа (оценяван на 4,8% за цялата 2014 г.), но въпреки това страните от БРИК ще се възползват непряко от възстановяването в развитите икономики. Поради тази причина Кофас ревизира своите оценки на риска по държави за САЩ, Бразилия и Тайланд.

Растежът в Бразилия е разочароващ (оценяван на 2,3% тази година и на 2,9% през 2014 г.), поради по-скромното частното потребление и изключително слабата инвестиционна дейност. Липсата на инфраструктура ограничава бизнеса. Макроикономическите и микроикономическите фактори обосновават мястото на Бразилия в негативния списък и оценката А3.

Рисковете се увеличават и в Тайланд, който е с оценка A3 и вече е с негативна перспектива. Растежът рязко е спада през 2013 г. и ще остане замразен поради задълженията на домакинствата (80% от БВП) през 2014 година. Ефектите на предишни мерки за стимулиране отслабват. Освен това, страната ще продължи да страда от застой на износа, който е свързан с и с икономическото забавяне на Китай.

Азиатската икономика понесе двоен удар – от глобалната криза през 2008-2009 г., и от държавния дълг към Еврозоната, което се дължи по-специално на динамичното потребление на домакинствата им. От 1995 г. насам потреблението на глава от населението се е увеличило почти три пъти в Китай и повече от два пъти в Индия, което илюстрира как слабо развитите страни догонват по-развитите. Засега това наваксване не е осъществено напълно, но ще продължи в дългосрочен план и ще доведе до разширяването на средната класа в Азия. В резултат на трайния растеж на БВП и на обществената политика в подкрепа на потреблението, доходите на домакинствата се увеличават. Застаряването на населението и бързата урбанизация също допринасят за това.

Три ключови области ще продължат да се възползват пълноценно от увеличеното потребление на средната класа в следващите години:
- автомобилостроенето се дължи на нарастване на търсенето в Азия;
- висок клас потребителски стоки, стимулиран от страна на китайските предпочитания за луксозни марки;
- туризъм, поради големия брой китайци, които пътуват до други страни в региона.

Facebook comments