fbpx Индексът за устойчивост на НПО в България без изменение за 2020 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Индексът за устойчивост на НПО в България без изменение за 2020 г.

През 2020 г. не са настъпили съществени промени в устойчивостта на гражданското общество, което може да се приеме като положително развитие предвид трудностите пред сектора през годината и спадовете през предходни години. В три направления – организационен капацитет, секторна инфраструктура и обществен престиж – се отбелязват подобрения, докато при правната среда и застъпничеството има влошаване.

Това сочи Индексът за устойчивост на НПО, който проследява развитието на гражданския сектор в 24 държави от Централна и Източна Европа и Евразия вече 24 години. За България той се изготвя от Американската агенция за международно развитие (USAID) в партньорство с Българския център за нестопанско право (БЦНП).

България запазва десетото си място от миналата година и се нарежда след  Хърватия. С най-висока степен на устойчивост за поредна година е Естония, а след нея Литва, Латвия, Чехия и Полша. В дъното на класацията са Беларус и Азербайджан.

Съгласно измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), който влезе в сила в началото на 2018 г., регистрацията на ЮЛНЦ се прехвърли от съдилищата към Агенцията по вписванията. През 2020 г. повече от 2 700 ЮЛНЦ са прехвърлили регистрацията си и са регистрирани над 1 300 нови ЮЛНЦ. През предходните две години (2018 и 2019) общо вписаните в Агенцията ЮЛНЦ са 16 000 ЮЛНЦ. Така към края на 2020 г. общият брой организации, вписани в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията е приблизително 20 000.