fbpx Вътрешното търсене движи икономиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Вътрешното търсене движи икономиката

През първото тримесечие на 2018 г. БВП се увеличи с 3.5% спрямо същото тримесечие на 2017 г., което макар и по-ниско от очакваното бе по-високо от предходното тримесечие, сочат данните от НСИ.

„От страна на търсенето, влиянието на външното търсене върху ръста остана относително слабо, макар и по-силно от предходните две тримесечия. От друга страна, в рамките на вътрешното търсене положителен принос реализираха както крайното потребление, така и брутните инвестиции.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

От страна на предлагането, през първото тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП имаше очаквано секторът на услугите, следван от индустрията (в т.ч. строителството), докато селското стопанство остана неутрално към растежа. „Картината на приносите на отделните групи услуги към динамиката на сектора отразява ситуацията в страната през първото тримесечие на годината – засилени покупки на недвижими имоти и автомобили, следствие от наличието на значителни спестявания, спада на лихвите по депозитите и кредитите, както и липсата на достатъчно инвестиционни възможности в страната.“, допълва Калчев.