fbpx Европарламентът прие мерки за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Европарламентът прие мерки за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт

С 297 гласа „за“, 190 гласа „против“ и 37 гласа „въздържал се“ Парламентът прие постигнатото споразумение със Съвета относно регламента Евро 7 (одобряване на типа по отношение на емисиите и надзор на пазара на моторни превозни средства). Превозните средства ще трябва да отговарят на новите стандарти за по-дълго време, като гарантират, че ще останат по-чисти през целия си жизнен цикъл.

Намаляване на емисиите, увеличаване на издръжливостта на батериите

За леките автомобили и микробусите ще се запазят настоящите условия Евро 6 за тестване и граничните стойности на емисиите на отработили газове. За автобусите и камионите ще се прилагат по-строги гранични стойности за емисиите на отработили газове, измерени в лаборатории и в реални условия на шофиране, като същевременно се запазят настоящите условия за тестване Евро VI.

За първи път стандартите на ЕС ще включват гранични стойности на емисиите на спирачни частици (PM10) за леки и лекотоварни автомобили и минимални изисквания за експлоатационните характеристики за дълготрайност на акумулаторните батерии в електрическите и хибридните автомобили.

За всяко превозно средство ще бъде предоставен екологичен паспорт на превозно средство, който съдържа информация за екологичните показатели в момента на регистрацията (като пределни стойности на емисиите на замърсители, емисии на CO2, разход на гориво и електроенергия, пробег в електрически режим на задвижване, дълготрайност на батерията). Ползвателите на превозни средства също ще имат достъп до актуална информация относно разхода на гориво, състоянието на изправност на акумулаторните батерии, емисиите на замърсители и друга съответна информация, генерирана от бордовите системи и датчиците.

Докладчикът Александър Вондра (ЕКР, Чехия) заяви: „Успешно постигнахме баланс между екологичните цели и жизненоважните интереси на производителите. Искаме да осигурим достъпността на новите по-малки автомобили с двигатели с вътрешно горене за националните клиенти и в същото време да дадем възможност на автомобилната индустрия да се подготви за очакваната трансформация на сектора. ЕС ще обърне внимание и на емисиите от спирачките и гумите и ще гарантира по-голяма издръжливост на батериите“.

Съветът следва също официално да одобри споразумението, преди то да може да влезе в сила.

На 10 ноември 2022 г. Комисията предложи по-строги стандарти за емисиите на замърсители на въздуха за превозните средства с двигатели с вътрешно горене, независимо от използваното гориво. Настоящите гранични стойности на емисиите се прилагат за леки и лекотоварни автомобили (Евро 6) и за автобуси, камиони и други тежкотоварни превозни средства (Евро VI).

С приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите за насърчаване на закупуването на електрически превозни средства, отговарящи на добри стандарти за живот на батерията, за постигане на напредък в разгръщането на цифровата и електрическата инфраструктура и за намаляване на енергийната зависимост на ЕС от чуждестранни участници, както е посочено в предложения 4, параграфи 3, 6, 18, 2 и 31, параграф 3 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.