fbpx Нова процедура за технологична модернизация на МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова процедура за технологична модернизация на МСП

Едновременно с обявяване на резултатите за одобрените проекти по процедурата Технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност“е обявена и новата пета процедура за прием на проекти с краен срок 20 декември 2011 г. Общо 97 791 500 лв е бюджетът по тази схема за субсидиране на малкият и средният бизнес, който планира да направи инвестиции в разширяване на дейността или въвеждане на нови продукти и услуги, както и за цялостно обновление на производствените процеси. Могат да кандидатстват МСП с минимум 3 приключени финансови години, които съответно имат за последната година нетни приходи от продажби на стойност между 200 000 лв – 1 млн лв в зависимост от категорията предприятие. Предприятията могат да получат безвъзмездна помощ за инвестицията си от 100 000 лв до 2 млн лв в зависимост от големината на компанията, като тази субсидия представлява 60-70% от целия инвестиционен проект.

Различното при тази схема в сравнение с предишната, обявена в края на 2010 г., е че вече имат право да кандидатстват всички производители (преработваща промишленост), МСП от сектора на създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения (информационни, медийни и телекомуникационни компании), компании от областта на информационните технологии, които също се занимават и с научноизследователска и развойна дейност. В рамките на изброените сектори според официалния класификатор са определени приоритетни под-сектори, които ще дадат предимство при крайното класиране на кандидатствалите малки и средни предприятия. Предимство имат производителите на какао, шоколадови и захарни изделия, на хранителни подправки и овкусители, на детски, диетични и други хомогенизирани храни,на химични продукти и лекарствени вещества, на метални изделия и електрически съоръжения, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, на машини и оборудване, както и на автомобили и превозни средства. Предимство имат също информационните услуги и дейностите от информационните технологии, както и научно-изследователската дейност в тази област.

От ЕЛАНА Инвестмънт съобщават, че всичките шест компании, които са разработили проект с тяхна помощ за последната схема по технологична модернизация ще получат субсидия общо от 9.4 млн лв след обявените вчера резултати по „Технологична модернизация на МСП“.