fbpx Стартира магистърска програма по „Корпоративна социална отговорност" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира магистърска програма по „Корпоративна социална отговорност"

Форум на тема „Професията Мениджър „Корпоративна социална отговорност” събра специалисти в тази област от различни компании. Събитието се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, CSR България и Интертек Муди със съдействието на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) и MB Communications.
Своите виждания за новите очаквания към мениджърите по КСО сподели Марина Стефанова,
изпълнителен директор на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, а за социално
отговорните бизнес практики - Борис Колев, изпълнителен директор на CSR България. Детелина Смилкова, вицепрезидент на ВУЗФ, очерта връзката между бизнеса, образованието и нуждата и важността на компаниите да бъдат социално отговорни. Веселин Илков от Министерството на труда и социалната политика говори за ролята на държавата, а Милена Минкова, водещ одитор, водещ преподавател, Интертек Муди, обясни каква е ролята на сертифициращите организации.

Според изказване на Светла Стоева, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР): „През следващите години все повече и повече ще се търсят специалисти по корпоративна социална отговорност. Да бъдат отговорни е наболяло бизнес изискване към компаниите, а далеч не препоръчителна инициатива както беше допреди няколко години. От добре подготвени експерти в тази област ще има нужда всяка компания, която се ориентира към управлението на социалната отговорност на ниво бизнес стратегия и бизнес процеси, а не само на ниво
благотворителност или маркетинг”.

Новата специалност вече стартира и в България с магистърска програма по „Корпоративна
социална отговорност (финансов мениджмънт)”. Програмата е по инициатива и с подкрепата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Интертек Муди и CSR Bulgaria и предлага прием за април 2012 г. към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).