fbpx Студентска програма за законодателни проучвания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Студентска програма за законодателни проучвания

Общо 163 проучвания са разработени досега по „Студентската програма за законодателни проучвания” в Народното събрание с участието на повече от 300 стажанти. Това съобщи председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която връчи днес удостоверения на законодателни сътрудници, участвали в програмата.

Дипломи получиха 21 младежи. Всеки от тях се е включил в три законодателни проучвания, подготвени по заявка от парламентарни комисии, парламентарните групи или група народни представители.

През последната година стажантите от програмата са работили върху 10 проучвания, като голямата част от тях са в сферите на здравеопазването и образованието. Сред темите са били "Институционален генезис и политическо развитие на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа", "Нормативна регламентация на училищната медиация в страните от ЕС", "Законодателен режим на стволовите клетки в България и в света", "Антимонополно законодателство в страните членки на ЕС", "Управление на средното образование в страните от ЕС".

Студентската програма беше създадена през 1999 г. с цел информационно подпомагане на законотворчески процес и осигуряване на възможности за професионално развитие и израстване на млади специалисти в публичните институции.

През 2011 г. след проведения конкурс одобрените кандидати за законодателни сътрудници са били 22, а за настоящата година от 51 кандидати за участие са одобрени 46. Данните показват, че непрекъснато се увеличава броят на заявките за включване в законодателните проучвания. В програмата могат да участват студенти от четвърти или пети курс, дипломанти и млади специалисти, като 75 на сто от местата са за юристи, а 25 на сто - специалисти по международни отношения, политилогия и публична администрация. Кандидатстващите за включване в програмата трябва да владеят писмено и говоримо поне един чужд език и да имат компютърна грамотност.

Дейността на „Студентската програма за законодателни проучвания” е пряко свързана със законодателната инициатива на парламентарната институция. Проучванията се разработват във връзка с изготвянето и разглеждането на нови законопроекти, изменения и допълнения на законите. Всяко проучване, продукт на програмата, аналитично обобщава обширна информация по определена тема.

Голяма част от студентите, участвали в „Студентската програма за законодателни проучвания”, успешно се реализират като юристи, експерти в различни институции или преподаватели във ВУЗ.