fbpx Улеснения за фирмите при ползването на баркодове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Улеснения за фирмите при ползването на баркодове

За да улесни достъпа до стандартизирани решения в търговията със стоки и услуги, каквито се търсят все по-често и от международните бизнес партньори, БТПП предоставя преференции за малките и средни предприятия. С цел да отговори на тези потебности, GS1 България към БТПП обявява въвеждането на нова тарифа за предоставяне на GS1 фирмен префикс и нова категория фирмен префикс от 100 номера. 

Промените са направени в изпълнение на решение на Редовното общо събрание на Съвет GS1 България към БТПП. Новата тарифа влезе в сила от 1-ви август 2014 г. и важи за фирмите, които ще се регистрират след датата на обявяването й. За досегашните членове на GS1 България остават в сила условията, при които са били регистрирани.

Фирменият префикс с капацитет 100 идентификационни номера за маркиране на продукти с баркод (GTIN), се предлага заедно със съществуващите до момента фирмени префикси с капацитет 1 000, 10 000 и 100 000 номера. 

В зависимост от нуждите на фирмата да маркира своите продукти с GS1 баркод, може да се избира между тези четири вида префикси. Освен с приходите на фирмата за предходната календарна година встъпителният членски внос е съобразен и с капацитета на фирмения префикс, който се предоставя.