fbpx GS1 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Компаниите стартират регистрация на продуктите си в Продуктовия каталог на GS1 България – Съвет към Българската Търговско- Промишлена Палата (БТПП).
Неотдавна възникналите продоволствени кризи подчертават необходимостта от обмен и обработка на допълнителна информация за пресните храни и продукти на мястото на продажба.
Съвет GS1 България към БТПП участва в Регионален форум "GS1в Европа" 2014 в Ница, Франция в периода 3–7 ноември 2014г. Българската делегация е в състав от членове на Бюрото и експерти и се ръководи от председател
В рамките на програма за менторство, екип от експерти на GS1 България, посети GS1 Австрия.
За да улесни достъпа до стандартизирани решения в търговията със стоки и услуги, каквито се търсят все по-често и от международните бизнес партньори, БТПП предоставя преференции за малките и средни предприятия. С цел да отговори н
Според последни проучвания, основен приоритет на фирмите в днешно време е да предложат по-голямо доверие и сигурност на потребителите.
В Брюксел приключи годишният Глобален форум GS1. За пореден път форумът даде възможност за среща на експерти, представители на различните участници по веригата за снабдяване – производители, дистрибутори, търговци на дребно.
Използването на услуги през мобилните телефони при пазаруване с цел да се подобри качеството на обслужване на крайния потребител и как GS1 може да допринесе за създаване на стандартни решения и услуги, които да са оперативно съвместими и ефективни. Особен интерес в тази връзка предизвика проучване н
На проведено редовно заседание на Съвета на GS1 България беше отчетено, че броят на фирмите-членове на асоциацията, която разработва и поддържа глобални стандарти, е достигнал до 3900, като през 2010 година са се присъединили нови 316 фирми. През изминалите години фирмите, които членуват в GS1 Бълга