fbpx Ще можем да сканираме баркода и през мобилния си телефон | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще можем да сканираме баркода и през мобилния си телефон

Ще можем да сканираме баркода и през мобилния си телефон

Използването на услуги през мобилните телефони при пазаруване с цел да се подобри качеството на обслужване на крайния потребител и как GS1 може да допринесе за създаване на стандартни решения и услуги, които да са оперативно съвместими и ефективни.

Особен интерес в тази връзка предизвика проучване на GS1 Германия от допитване до 3526 потребители в Германия, каква информация се търси и къде - в интернет или чрез мобилния телефон - в процеса на пазаруване. При санитарни и хранителни продукти мобилните телефони се използват по-рядко за получаване на информация при пазаруване, но като цяло се търси информация за цена, отстъпка и направени тестове. 75% от запитаните смятат, че информацията, която се ползва при вземането на решение за покупка трябва да бъде от сигурен и надежден източник. Особено важна е надежността на информацията по отношение на цена, качество, отстъпка, направени тестове, състав. Според анкетираните качеството на пазаруване би могло да бъде подобрено чрез разработване на услуги за мобилните телефони, като сканиране на баркод с възможност за достъп до допълнителна информация за продукта; изпращане на купони и предложения за отстъпки; self-scanning; указване на локацията на магазини със сигурни стоки.

Като заключение от проучването, анкетираните особено високо оценяват възможността за достъп до допълнителни данни за продуктите. В тази връзка GS1 разполага със стандарти за обмен на сигурни данни, както и мрежа от бази данни със синхронизирани основни данни за продуктите и фирмите, която може да бъде разширена като приложение. Чрез приложението Extended Packaging на GS1 MobilCom при сканиране на баркода върху продукта, потребителят може да получи допълнителна информация за него. Освен това потребителите особено много държат на надежността на данните, което в системата от стандарти и продукти на GS1 се гарантира чрез верификацията на данните.

Нивото на внедряване на този вид услуги е различно за различните страни. В Англия 36% от потребителите използват смартфон за достъп до допълнителна информация, свързана с продукта.

Като особено полезна в рамките на проучването на GS1 Германия, както и в наблюденията на други Национални организации GS1 е определена e услугата за предоставяне на купони за промоции и отстъпки през мобилните телефони. В Белгия и Люксембург използването на купони като инструмент за продажба при промоционални условия е нарастнало с 250% в рамките на три поредни години. Най-общо купонът е средство да се предложи отстъпка при покупката на даден продукт. Предимството на дигиталния купон е, че изпращането и получаването му е сравнително по-бързо и лесно, и не се налага да се отпечатва на хартия или да се прехвърля на друг твърд носител.

 

Статистика за България сочи, че при население: 7 093 635 (юли 2011) и мобилни телефони 10,617 милиона (2009) сме на 62-ро място в света. Интернет потребителите са 3,395 милиона (2009) и сме на 63-ро място в света. Но процентът на потребителите, притежаващите мобилни телефони с връзка към интернет, нараства непрекъснато. Голяма част от на възраст между 20 и 39 години и активно използват интернет.

Официален представител на България в GS1 e Българската Търговско-Промишлена Палата. Над един милион фирми в 150 страни по света използват стандартите GS1 във всекидневната си дейност. Ежедневно се сканират над 5 милиарда кодове GS1. В последните години тези стандарти навлизат все по-широко и в сферата на здравеопазването.