fbpx Регистрират продукти в продуктовия каталог на GS1 България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Регистрират продукти в продуктовия каталог на GS1 България

Регистрират продукти в продуктовия каталог на GS1 България

Компаниите стартират регистрация на продуктите си в Продуктовия каталог на GS1 България – Съвет към Българската Търговско- Промишлена Палата (БТПП). Възможностите, които се предлагат чрез официалния представител на световната организация за стандарти GS1 в България, популяризират още повече българските компании и техните продукти, осигуряват по-здрава среда за бизнеса, стимулират пазара и потребителите, ограничават злоупотребите от сивия сектор и нелегитимните компании върху ефективността на изрядните фирми. Освен това, в резултат на сътрудничеството между българския бизнес и неправителствения сектор, потребителите получават правото на по-информиран избор, когато пазаруват.

Благодарение на GS1 България, компаниите повишават своята ефективност. Те могат да регистрират своите продукти, да генерират легитимни баркодове по стандартите GS1, да получават уникални за целия свят идентификационни номера (GTIN) за маркиране на стоки с баркод, да генерират и отпечатват стандартни GS1 логистични етикети и да се възползват от редица модерни преимущества като по-добро позициониране на съответните продукти в онлайн търсачките и обмен на данните директно с онлайн търговци и магазини.

GS1 България призвовава всички родни производители и дистрибутори да въведат информация за своите продукти безплатно като членове на организацията, а освен това ги подпомага допълнително като дори заснема продуктите им от различни страни и в 360 градусови изображения.

Българските потребители пък вече могат да изтеглят на мобилните си iOS и Android устройства новото приложение „БГ Баркод” и да разберат повече за дадена стока само чрез едно сканиране на баркода върху опаковката. Мобилната апликация е напълно безплатна, а след като баркодът бъде сканиран, потребителите получават по-пълна от тази на опаковката и по-достоверна от търсената онлайн информация за продукта. Данните се въвеждат и съхраняват трайно в Продуктовия каталог на GS1 България директно от първоизточника – производители и дистрибутори. Пазаруващите получават разнородна информация за нехранителни и хранителни продукти, която е от пряко значение за всеки консуматор, както бе постановено и от Европейския съюз с Регламент 1169/2011 за предоставяне на качествена информация на крайните потребители.