fbpx Нова схема за изграждане на търговски помещения и купуване на оборудване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова схема за изграждане на търговски помещения и купуване на оборудване

Нова схема се въвежда за изграждане на търговски помещения и купуване на оборудване. Тя е предназначена за земеделски производители, които осъществяват директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход - собствено производство и ще се прилага до 31 декември 2013 година.

Фонд "Земеделие" ще възстановява 50 на сто от извършените разходи по изграждането на помещения и купуване на оборудване. За отделните видове директни продажби са определени различни максимални разходи. За улеснение на кандидатите при осигуряването на финансиране на проектите е изготвена и схема за кредитиране. Тя ще се прилага заедно със схемата за държавна помощ. Размерът на кредита ще бъде до 100 процента от допустимите максимални разходи за конкретния вид продажби. Годишният лихвеният процент е 6%, а при рефинансиране чрез търговска банка - 7 %.

Срокът за погасяването ще бъде до 48 месеца. Той включва гратисен период до 9 месеца по отношение на главницата. Когато се извършват строително-монтажни работи, гратисният период ще достигне 18 месеца.

Фондът "Земеделие" ще приема предвидените в действащото законодателство обезпечения на кредитите. Обезпечаването на кредитите пред търговските банки ще бъде според изискванията на съответната банка.

Земеделските производители могат да подадат документи за кандидатстване по двете схеми в областните дирекции на фонда по място на осъществяване на инвестицията.