fbpx Български предприемачи обмениха опит със словенски колеги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Български предприемачи обмениха опит със словенски колеги

Български предприемачи обмениха опит със словенски колеги

Български предприемачи от различни бизнес сектори получиха примери за ефективно и успешно пазарно развитие и разразстване от свои колеги в Словения. Успешните бизнес практики от словенския опит бяха представени по време на първата от поредицата работни срещи по проект „Иновативни знания без граници”, който се изпълнява от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения.
Проектът цели да подпомогне растежа на малките и средни предприятия като предложи на техните мениджъри иновативно обучение, надграждащо знанията и уменията им. Работните срещи акцентират върху умението за презентиране на предлаганите продукти и услуги пред клиенти и партньори и умелото управление на работния екип.

По време на първата среща в Словения българските предприемачи направиха контакти с партньори и потенциални клиенти. Участниците в срещата имаха възможността индивидуално да представят своя бизнес и да получат обратна връзка и съвети за развитие от експерти в съответната област.

Част от обмена на успешни практики и знания между български и словенски предприемачи беше участието в годишната регионална конференция на CEED мрежата „Бъди гъвкав и пъргав“ (Being Lean and Agile) в Cankarjev dom. Конфренцията представи печеливши бизнес модели във времена на икономическа криза - как компаниите да бъдат в състояние да реагират бързо на нуждите на клиентите, да управляват пъргаво и гъвкаво операциите и риска.
Проектът „Иновативни знания без граници” продължава с втора работна среща в Словения на 5 ноември 2012 г., чиято основна тема е „Минималният продукт, който носи стойност“

Facebook коментари