fbpx GS1 могат да се предотвратят продажбите в магазините на стоки с изтекъл срок на годност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

GS1 могат да се предотвратят продажбите в магазините на стоки с изтекъл срок на годност

Неотдавна възникналите продоволствени кризи подчертават необходимостта от обмен и обработка на допълнителна информация за пресните храни и продукти на мястото на продажба. GS1 DataBar позволява на търговците да намалят количеството на непродадени артикули чрез по-добро управление на сроковете на годност. Ролята на GS1 е да помогне хранителната промишленост в прилагането на стандартите и новите технологии.

Търговците искат да подобрят управлението на наличностите от пресни храни, като въвеждат програми за управление в мястото на продажбата (POS) и да се премине от използваните сега локални номера с ограничено разпространение (ЛНОР) - които не осигуряват идентификация на марката и допълнителна информация за продуктите - към глобални номера на търговската единица (GTINs). Използването на символиката GS1 DataBar е пътят към такава GTIN миграция. Освен уникалната идентификация с GTIN номер, тя може да кодира и допълнителни данни, като срок на годност или "най-добро до...", тегло на пакет и партиден номер за пресни хранителни продукти. Това означава програми за безопасността на храните, при които данните се отчитат на касите и се отпечатват в касовите бележки. Допълнителни ползи от прилагането на GS1 DataBar са:

•             автоматични маркировки на мястото на покупка,

•             управление сроковете на годност,

•             планиране на зареждането на пресни продукти,

•             проследяване и контрол в точките на продажба,

•             управление на категориите и други.

Това е голяма промяна в сравнение с настоящото използване на локалните номера ЛНОР. Търговците на дребно ще трябва да гарантират, че техните системи могат да се справят с допълнителните данни. Например, информацията за датата "най-добро до..." или „срок на годност“ да може да се използва за предотвратяване на продажби на стоки с изтекъл срок на годност на клиентите в магазините. Или за провеждането на акции за стоки, чийто срок на годност изтича скоро. За да се постигне подобен ефект, данните, кодирани в GS1 DataBar, трябва да може да се обработват от POS софтуера на търговеца на дребно. Доставчиците също трябва да се подготвят за промяната от сегашните ЛНОР към глобални номера - GTINs. За допълнителни данни за продукта, при етикетиране от везните и управление на наличностите - има нови процеси, които ще дадат възможност за валидиране на информацията за продукта по цялата верига на доставки, по целия път до пунктовете за продажба.