fbpx 200 студенти ще могат да работят в Германия следващото лято | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

200 студенти ще могат да работят в Германия следващото лято

Бюрата по труда в градовете, в които има висши учебни заведения или техни филиали ще приемат документи на 200 студенти за лятна ваканционна заетост в Германия през 2013 г. Приемат се младежи на възраст между 18 и 35 години, които трябва да са редовна форма на обучение, да не са последен курс на обучение, да имат много добри познания по немски език и да са готови минимум два месеца да работят в Германия.

Молби ще се приемат до 21 декември в бюрата по труда по адрес на съответното висше учебно заведение. В тях кандидатите трябва да декларират, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция, както, че притежават необходимите средства да финансират заминаването си за Германия. Кандидатите трябва да предоставят и уверение от висшето училище, че са редовни студенти и не са последен курс на обучение. До 4 януари 2013 г. ще се извърши проверката на познанията по немски език, като кандидатите ще се класират според степента на владеене на езика. Документите на поименно изисканите студенти се подават от германските работодатели директно в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество в Бон.

Информационният бюлетин за чуждестранни студенти, желаещи да работят в Германия през лятото на 2013 г., е публикуван на сайта на Агенцията по заетостта, както и в бюрата по труда в градовете, където има висши училища.