fbpx WWF Централна и Източна Европа и Фондация Coca-Cola продължават партньорство за опазване на Дунав | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

WWF Централна и Източна Европа и Фондация Coca-Cola продължават партньорство за опазване на Дунав

WWF за Централна и Източна Европа (WWF-CEE) и Фондация Coca-Cola разширяват своето партньорство „Жив Дунав“, за още три години, за да помогнат за увеличаване на устойчивостта на климата и водата по поречието на Дунав. Фондация Coca-Cola подкрепя програмата с 1,53 млн. долара.

Басейнът на река Дунав е вторият най-голям речен басейн в Европа, един от най-значимите международни басейни в света и важен „спасителен пояс“ за икономиката и биоразнообразието на континента. По време на своя път от планината Шварцвалд в Германия до Черно море реката изминава 2800 км, пресича териториите на десет държави и отводнява изцяло или частично деветнадесет страни. През последните 150 години обаче повече от 80% от нейните прилежащи влажни зони са унищожени в резултат от изменението на климата, от изграждането на диги и язовири или от бетонирането на речния бряг.

Належащите предизвикателства, причинени от разрушаване на природата, загубата на биологично разнообразие и кризата със сладководните води, са неразривно свързани и справянето с тях е от решаващо значение за смекчаване на най-лошите последици от изменението на климата. Колективните действия на промишлеността, правителствата и природозащитниците са от съществено значение за постигането на дългосрочни положителни въздействия за възстановяването на природата и защитата на основни екосистеми и чрез това изграждане на по-голяма устойчивост на рискове, свързани с климата и водата.

От своето начало през 2014 г. партньорството „Жив Дунав“ е подкрепило девет проекта в шест държави – България, Сърбия, Румъния, Хърватия, Унгария и Австрия. То ще продължи да се фокусира върху възстановяването на основни влажни зони, заливни низини и притоци по река Дунав, като се основава на успеха и въздействието, постигнати чрез междусекторната програма през последните десет години. Партньорството ще продължи да подпомага местните общности, уязвими на климатичните рискове, както в селските, така и в градските райони. В същото време то ще работи за подобряване здравето на водосбора в Дунавския басейн и ще осигурява ползи за селското стопанство и природата.