fbpx Превенция на кризи и рискове в хранителната верига | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Превенция на кризи и рискове в хранителната верига

Експертните становища на Центъра за оценка на риска по хранителната верига ни дават точни решения за превенцията на кризи в областта на хранителната верига и са основен механизъм при управлението на рисковете. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. Крум Неделков при откриването на 14-та научна конференция, организирана от Българският контактен център на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) към Центъра за оценка на риска по хранителната верига, под мотото „Устойчива наука за безопасна храна“. Той допълни още, че дейността на Центъра допринася за създаването на политиките по здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрола по безопасността на хранителната верига, в полза на бизнес операторите на храни, потребителите и на обществото като цяло.

Заместник-министърът посочи, че с приемането на европейския регламент за безопасността на храните и за създаването на EОБХ през 2002 г. се утвърди принципът, че оценката на риска трябва да предшества вземането на управленски решения. Също така тя трябва да се основава на научни знания и достоверни факти и да се осъществява отделно от управлението на риска по независим начин. По думите му важно е становищата да са изготвени по безпристрастен и прозрачен за обществото начин и да служат като основа за предприемане на законодателни и контролни мерки, управленски решения и политики. „През март 2021 г. влезе в сила новият Регламент за прозрачност, чийто акцент е върху прозрачността и устойчивостта при оценката на риска по хранителната верига“, подчерта доц. Неделков.

„Изминалата 2020 г. и настоящата 2021 г., белязани от пандемията, причинена от нов и непознат за нас вирус доведе до значителни последици в глобален мащаб – здравни, икономически и социални“, каза още заместник-министърът. Според него достъпните научни знания и постижения за вирусите SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 бяха твърде малко, а навременната и адекватна реакция в световен мащаб беше от изключителна важност. Той допълни още, че в тази връзка изграждането и затвърждаването на солидно научно сътрудничество между научните институции и бизнес партньорите в рамките на ЕС е важна основа за предприемане на адекватни управленски решения и мерки в подобни екстремни ситуации.