fbpx Банка ДСК с набор от нови инвестиционни продукти за частни клиенти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Банка ДСК с набор от нови инвестиционни продукти за частни клиенти

Светослав Велинов началник управление „Глобални пазари“ в Банка ДСК представи новия модел на обслужване и палитрата от нови продукти за клиенти „Частно банкиране Платинум“. „След анализ на поведението на клиентите от този сегмент, установихме, че те имат много по-голяма нужда от съдействие за инвестиционни продукти, отколкото за кредитни. Отговаряме на тази нужда чрез нов, по-добър и оптимизиран модел на обслужване, надграждайки над всекидневното банкиране“, каза той.

Банката адаптира своите предложения за всеки един клиент, в зависимост от неговите инвестиционни нужди и рисков профил. Клиентите могат да закупят широк кръг от взаимни фондове с различен рисков профил, да инвестират в индивидуални акции, облигации или борсово търгувани фондове с експозиция към различни географски райони, сектори от икономиката и стоки, да закупят структурирани продукти с експозиция към различни активи и с различна капиталова защита. Също така, те вече могат да се възползват и от индивидуални инвестиционни решения - управление на портфейл и предоставяне на инвестиционни съвети. В допълнение, настоящите и нови клиенти на Банка ДСК могат да се възползват чрез електронното банкиране ДСК Директ и от нова услуга – търговия със злато срещу валута (EUR или USD).   

„Това, с което се отличаваме на местния пазар, са - на първо място, пълният набор от инвестиционни продукти и услуги, които предлагаме на физически лица, и на второ, качеството на предлаганата услуга. Винаги сме готови да отговорим на техните нужди с различни продукти и иновативни решения в областта на финансовите пазари. В този процес те общуват с едни от най-квалифицираните и опитни експерти в тази област в България. Регулярно повишаваме квалификацията на служителите в отдела чрез външни обучения и семинари с насока финансови пазари и финансови инструменти, както и с лиценз в КФН като инвестиционни консултанти“, подчерта Светослав Велинов.

Гост на събитието беше Николай Ваньов, управляващ директор в MK Brokers. се фокусира върху основните принципи при инвестиране на свободни средства. Той подчерта, че инвестирането е продължителен процес, при който е важно клиентът да има цел и да знае как и за какво инвестира. „Инвестиционният портфейл е част от общия ни баланс. Има сериозна разлика между доходността на инвестициите и депозиране на парите ни в банката. Професионалното инвестиране и структурирането на портфейла за постигане на оптимална очаквана доходност е от ключово значение. Екипът на Банка ДСК може да предложи добра експертиза за ефективно управление на свободни парични средства на физически лица и балансиране на рисковете, с оглед на желанията и ограниченията на всеки отделен клиент.“