fbpx Предвидени са 18 млн. лв за реклама на дестинация България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предвидени са 18 млн. лв за реклама на дестинация България

Предвидени са 18 млн. лв за реклама на дестинация България

 През 2014 г. няколко пъти е увеличен ресурсът за национална реклама на България като туристическа дестинация. За 2013 г. ефективно са предоставени малко над 3 млн. лв., а за настоящата година правителството е предвидило 18 млн. лв.

За периода 2008-2013 г. по Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) са изпълнени 8 проекта, целящи да структурират и подпомогнат представянето на България на целеви пазари и да създадат единна стратегия по отношение на общата визия на страната ни. По тези проекти са сключени 127 договора и общо усвоените средства по схемата до момента са на стойност 31 млн. лв., обяви днес зам.-министърът на икономиката Ботев. Сред най-съществените резултати от проекта са успешно реализираната рекламна кампания сред целевите аудитории в интернет и създадената Методика за 400-те избрани обекта, която служи за основа при създаването и приемането на новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – приоритетна ос 5 „Регионален туризъм“. Отчита се и увеличеният интерес към България като туристическа дестинация от страна на чуждестранните туристи от Германия, Великобритания и Русия.
По думите на Бранимир Ботев по проектите са минали процедурите по ЗОП и са сключени 32 договора за туристически щандове и представителство на България по ОПРР, без нито едно обжалване. В предишния период 2008 – 2013 г. са налице 8 жалби от кандидати. Опитахме се да бъдем трансмисия между европейските програми и бизнеса, с цел по-добро позициониране на българския туризъм, по-голяма яснота за страната ни като туристическа дестинация и по-голяма популяризация на туристическите ни продукти на външния пазар, каза още зам.-министър Ботев.

Facebook коментари