Стартира комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България

Стартира комуникационната кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България. Тя е част от Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 - 2013 г.) и има за цел да помогне популяризирането и насърчаването на вътрешния туризъм в страната ни. Обединен от слогана “Потърси България”, комуникационният проект ще се проведе в два основни етапа - зимен и пролетен, и ще включва телевизионна и радиореклама, външна реклама, печатна реклама и създаване на интернет събитиен календар.
Дългосрочните комуникационни цели на проекта са насочени към развиването на потенциалните възможности българите да почиват повече и по-често в България. В рамките на кампанията ще бъдат също търсени и популяризирани малко известни или нови туристически обекти с културнопознавателен, исторически, природен, еко- и селски характер. Кампанията цели да направи националния туризъм целогодишен и по-равномерно разпределен спрямо територията на страната.

Съществена част от кампанията ще бъде търсенето и популяризирането на малко известни или новооткрити обекти в страната, които представляват туристически интерес. Голяма част от малко популярните забележителности с културна, историческа или природна стойност могат да се превърнат в основа за развитието на нови интересни маршрути и да послужат като стимул за развитието на цели региони в страната.

 

Facebook comments