fbpx България ще работи за повишаване конкурентоспособността на МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България ще работи за повишаване конкурентоспособността на МСП

На 7 декември във Виена UNIDO бе домакин на конференция на тема „Конкурентоспособността като един от приоритетите на Българското председателство на ЕС и дейностите на UNIDO в тази област“, която се проведе във Виенския международен център. Събитието се организира съвместно от Постоянната мисия на Република България в Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, други международни организации във Виена и Асоциация на индустриалния капитал в България, с подкрепата на Организацията на ООН за промишлено развитие (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) и Виенския икономически форум.

Събитието се провежда в навечерието на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. Програмата на председателство на България дава приоритет на конкурентоспособността - област, в която UNIDO притежава уникален технически опит и знание. Това е и последваща инициатива от споразумението за сътрудничество между UNIDO и АИКБ. Припомняме, че точно преди година по същото време АИКБ стана първата - и единствена засега – национално представителна работодателска асоциация в страната ни, която сключи споразумение за сътрудничество с UNIDO.

Събитието събра политици, дипломати, представители на частния сектор, практикуващи от индустрията и експерти, както и неправителствени организации, които обсъдиха съвместни действия за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП), спазване на принципа „Мисли първо за малките“ и бяха поставени въпроси като умения, синергия и цифровизация.
Делегацията на АИКБ бе съставена от председателя на управителния съвет г-н Васил Велев, заместник-председателите г-н Никола Зикатанов и г-н Кънчо Стойчев, главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова. 

„Конкурентоспособност” е един от трите основополагащи приоритета в програмата на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, наред с „консенсус” и „кохезия”. „България ще работи за насърчаване на предприемачеството, основано на цифрови технологии и иновации, което има водеща роля за икономическото и социалното развитие на ЕС. Това включва: напредък по прилагането на Инициативата за стартиращи и разрастващи се предприятия; развитие на алтернативни източници на финансиране и подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия при спазване на принципа „Мисли първо за малките“; стимулиране на социалните иновации в икономиката, образованието, здравеопазването и информационните и комуникационните технологии с акцент върху младите хора, предприемаческата екосистема и развитието на умения и компетенции за ХХІ век“, се казва в програмата на Председателството, и това е много добра, много навременна и належаща посока. Ако в нея се слеят ценностите и усилията на UNIDO, а и на водещи работодателски организации като нашата, ще постигнем изключително ползотворен, синергичен ефект. Бихме могли да се убедим в това в съвсем обозримо бъдеще“. Това заяви г-н Велев в своето изказване по време на форума. Той отново заяви удовлетворение от сътрудничеството с UNIDO и готовността за съвместни действия за консолидация на ползотворните стратегии и политики от взаимен интерес – за превръщането им във видим растеж, напредък, развитие, промяна.