fbpx Страховете от инфлация не влияят на икономическия растеж в ЦИЕ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Страховете от инфлация не влияят на икономическия растеж в ЦИЕ

Анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват икономическото възстановяване в ЦИЕ като цяло да продължи през първата половина на 2011 г. Все пак, възстановяването в отделните подрегиони вероятно ще продължи да протича с различна скорост.

Прогнозите ни за 2011 г.и 2012 г. са темповете на растеж на БВП в Централна Европа (с изключение на Унгария), Русия и Украйна да останат малко по-ниски от дългосрочните средни стойности от преди кризата. Растежът на БВП в Централна Европа (ЦЕ) се предвижда да бъде 3.1% през 2011 г. и 3.8% през 2012 г., докато икономиките на ОНД се очаква да достигнат растеж от съответно 4.9% и 4.5%. Според Райфайзен Рисърч само икономиките в Югоизточна Европа (ЮИЕ) ще продължат да отчитат по-ниски нива на растеж на БВП в сравнение с нивата от преди кризата, като анализаторите прогнозират 1.8% за 2011 г. и 3.4% за 2012 г.