fbpx инфлация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
„Перспективите пред икономиката за 2024 г. ще продължат да зависят от тенденциите в еврозоната, както и ще изпитват влияния на специфични национални фактори. Най-вероятният сценарий за еврозоната през 2024 г.
След турбулентната 2023 г., която се оказа много по-добра от очакваното, 2024 г.
Заплатите у нас ще растат над два пъти по-бързо от инфлацията през 2024 г. Очакваният ръст е 9%, докато средногодишната инфлация ще се установи на нива от 4%. Това предвижда застрахователят Allianz Trade в регулярния си доклад за България.
Малко преди празниците Евростат най-сетне актуализира данните си за населението в България и така вече отчете, че към 2022 г. икономиката ни е преминала 62% от средното за ЕС ниво на БВП на човек от населението по паритет на покупателната способност.
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB’ с положителна перспектива. Рейтингът на България е подкрепен от силната външна и фискална позиция на страната в сравнение с държавите със същия рейтинг, надеждната
Анализирайки последните налични данни за БВП и инфлацията, анализаторите на ОББ отчитат, че според изгладените предварителни данни на НСИ, през второто тримесечие на 2023 г.
Икономистите на УниКредит Булбанк прогнозират ускоряване на икономическия растеж през 2024 г. в последния си анализ от септември 2023 г. Повишаването е в резултат на очаквано успокояването на инфлацията и увеличаване на инвестициите.
Въпреки очакванията за по-слабо икономическо представяне през 2022 г. (3,1%) покрай глобалните събития и сътресенията около тях, експертите по кредитно застраховане от Кофас отчитат по-слаб ръст на световния БВП за настоящата година – 2,4%. Предвижданията за 2024 г.
Според предварителните изгладени данни на НСИ през второто тримесечие на 2023 г.
В началото на годината инфлацията в страната тръгна надолу – след като до януари 2023 г. поддържахме годишна инфлация от 14-15% (по ХИПЦ), годишната инфлация се сви до 8,6% през май и 7,5% през юни, като в някои месеци падаше с по два процентни пункта.