fbpx инфлация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Финансовите директори имат негативни очаквания по отношение на икономическите перспективи. Индексът на икономическото доверие пада от 44% на -6%, така че спадът спрямо 2022 г. е с цели 50 п.п.
Международната рейтингова агенция „Мудис“(Moody’s) потвърди дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива.  Според „Мудис“ България все още може да изпълни целта си за приемане на еврото от 2024 г., но в основния сценарий за страната е заложено, че този пр
„Очаквано, през четвъртото тримесечие ръстът се движеше от потреблението, чийто най-голям агрегат – потреблението на домакинствата, в състезание с инфлацията, нарасна в реално изражение с огромните 6.9%.
Въздействието на бедствието върху турската икономика все още е много несигурно, но необходимата сума за възстановяване  се оценява между 50 и 85 милиарда долара, според Турската конфедерация на предприятията и бизнеса. В 11 града е обявено бедствено положение.
За последните няколко години, всяка една индустрия в световен мащаб се изправи пред множество трудности. През изминалата година станахме свидетели на забележителен ръст на инфлацията в световен мащаб.
През миналата година най-силно негативно влияние на българските компании е оказала високата инфлация – близо 83%  от МСП отбелязват като проблем скока в цените, а на второ място по негативно въздействие анкетираните са поставили политическата обстановка в страната – тя се е отразила неблагоприятно н
В резултат от рекордните нива на инфлацията по-голямата част от българите (54%) изпитват затрудения да плащат битовите си сметки навреме и в частност задълженията за електроенергия и отопление.
Според хармонизирания индекс на НСИ през 2022 г. инфлацията в страната достигна своя пик, но все още намалява твърде бавно. През четвъртото тримесечие на 2022 г. годишният прираст на хармонизирания ценови индекс очаквано започна да спада - до 14.3% към декември, или с 1.3 пр.п.
През втората половина на 2022 г. множество европейски държави отбелязаха отрицателен темп на растеж, което беше очаквано предвид глобалните икономически сътресения. Въпреки това, експертите по кредитно застраховане от Кофас прогнозират бавно възстановяване през 2023 г.
След поредица от благоприятни развития, които стъпка по стъпка разрешават енергийната криза в Европа, прогнозите за 2023 г. вече не са толкова катастрофични. Това казва в своя статия Лъчезар Богданов от Институт за пазарна икономика.