ПроКредит Банк предлага бизнес кредит „Енергийна ефективност”

ПроКредит Банк стартира предлагането на бизнес кредит „Енергийна ефективност”. От него могат да се възползват всички фирми, които желаят да реализират инвестиционни проекти с цел подобряване енергийната ефективност на своя бизнес. Фирмите кредитополучатели имат възможността да получат до 15 % безвъзмездна помощ от KfW и СЕВ, безплатен енергиен одит от страна на консултантите по програмата, и да постигнат положителен ефект за бизнеса и околната среда.Кредитите са от 10 000 до 2 500 000 евро; Срокът за изплащане е  до 15 години. Може да има частично предсрочно погасяване със средствата от безвъзмездната помощ без такса и минимум 20 % спестена енергия в резултат от реализирането на проекта.