Най-малко трудови договори в североизточна България

Според проучване, направено от БТПП, най-често нерегламентирани възнаграждения се получават в Североизточния и Югозападния район, съответно 2,6% и 2,0%. Най-нисък е делът на трудовите договори в Североизточен район - 83,5%, което с почти 10% по-малко от средната за страната стойност – 92,2%. Най-много сключени договори има в Северозападния район – 97,8%.

Североизточният район води и друга негативна статистика - по най-висок дял на случаите на частично заплащане по трудов договор – 16,5%, следван от Южния централен район – 15,0%.

Данните показват още, че над 1/4 от хората у нас получават частично или въобще не получават допълнително заплащане за извънредния си труд. Най-висок е този дял за Североизточния район (46,8%) при средна стойност за страната от 36,3%.

Според работодателите, най-висок е делът на сключените колективни трудови договори в Североизточен и Югоизточен район за планиране, съответно 25,5% и 25,1%. Той е най-нисък в Южен централен район – 16,6%.

В проучването са участвали 6 300 работодатели, служители и синдикалисти, работещи в 10 икономически отрасъла, сред които хотелиерство и ресторантьорство, производство, строителство, транспорт, образование и др.

Facebook comments