договор

27 Юни 2018

Как да изберем добър брокер на имоти?

1. Ако използвате брокер, изберете го по препоръки на Ваши приятели и познати, проверете порфесионалния му опит. Изисквайте доказателства за неговия професионален опит. 2. Сключвайте договори за посредничество в писмена форма. Писмените договори са в интерес на всяка от страните, тъй като при...
11 Август 2017

Подписани са договори за 9 млн. лв. за подпомагане на рибарството

Подписани са 13 договора на стойност 9,3 млн. лв., с които ще се финансират проекти по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. Одобрените инвестиции са насочени към изграждане на 9 нови рибопреработвателни предприятия и модернизация на 4 съществуващи фабрики.С...
13 Юни 2017

Договори при наемане на стажанти

Договори при дуално обучениеС изменение в ЗПОО през 2014 г. беше въведено и Дуалното обучение (т.е. обучението чрез работа), което е форма на партньорство между професионално заведение (училище, колеж, център за професионално обучение) и един или няколко работодатели, което включва...
07 Март 2017

135 МСП получиха договори за финансова помощ

Днес бяха връчени първите сключени 135 договора по процедура  „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 34 287 402 лева.Интересът към процедурата е бил изключително висок, като одобрени за финансиране по нея са 239...
12 Октомври 2016

България и ОАЕ подписаха договор за сътрудничество

"Обединените арабски емирства са наш приоритетен партньор сред страните от района на Залива. С подписване на междуправителственото споразумение засилваме и задълбочаваме търговско-икономическото сътрудничество между двете държави“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски,...
06 Юни 2016

Рекорд по ИТ договори в държавната администрация

Държавната администрация е подписала 396 договора за доставка на ИТ услуги, софтуер и хардуер на стойност €86.2 милиона ($95.6милиона) през миналата годината. 74 правителствени и държавни ведомства в България са успели да постигнат този исторически рекорд за целия период на...
28 Март 2016

Излъжи партньора или защо договорите са важни

Лъжата е част от нашето ежедневие, намества се в социалния ни живот и в бизнеса ни. Като деца ни учат да сме честни и справедливи, но тарикатската природа някакси надмогва ученията и налага своите си правила. Нюансите на лъжите са толкова много колкото сме хората по земята, че даже и повече. В...
23 Март 2016

Как се прекратява договор със защитен служител?

Ако решите, че искате едностранно да прекратите трудовия договор между Вас (в ролята си на работодател) и някой Ваш служител, най-добре спрете за миг и помислете. Според българското трудово законодателство работниците и служителите, в това им качество, са особено защитена част от обществото. Какво...
15 Февруари 2016

218 фирми с подписани договори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Министърът на икономиката Божидар Лукарски връчва на подписаните договори по втори краен срок на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) за предприятия в секторите на високотехнологичните и средно...
01 Февруари 2016

Договорни отношения при стажантски обучения

Все повече български компании, осъзнавайки, че хората са най-ценния капитал на фирмите, откриват свои стажове и предоставят практики за младите хора, които искат по-нататък да продължат своето професионално израстване. За да бъдат те успешни, е въпрос на най-висока лична отговорност, особено от...

Страници