fbpx Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в размер на 750 138 лв. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в размер на 750 138 лв.

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев - ръководител на Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. сключи договор заедно с кмета на община Созопол – Тихомир Янакиев, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 750 138 лв. Със средствата по тази програма, община Созопол ще модернизира съществуваща лодкостоянка.

Проектното предложение е одобрено по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“. 

Аграрният заместник-министър и кметът на община Созопол, обсъдиха предвидените дейности по проекта, които включват подмяна на обслужващия лодкостоянката кран, ремонт на съществуващи хелинги, изграждане на видеонаблюдение, като ще се обнови също настилката и озеленяването в района на бреговото съоръжение.

След изпълнение на инвестицията, ще се разшири капацитетът на лодкостоянката, като местата за рибарски лодки ще се достигнат 154. С изпълнението на проекта ще се ограничи замърсяването на морската вода в района на съоръжението и ще се подобрят условията за разтоварване и първа продажба на риба. Срокът за изпълнение на проекта е 30 ноември 2023 г.