fbpx Увеличено производство на твърди горива | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Увеличено производство на твърди горива

Увеличено производство на твърди горива

Производството на твърди горива се е увеличило с  11,1% през май спрямо април. Намалява производството на пропан-бутан с 16,7%, на безоловен бензин - с 6,1%, на дизелово гориво - с 13,6%, и на електроенергия - с 4,9% до 3 661 гВтч.

Производството на твърди горива през май 2011 г. спрямо май 2010 г. нараства със 76,9% и на електроенергия - с 22,0%. Намалява производството на пропан-бутан с 16,7%, на безоловен бензин - с 1,.9%, и на дизелово гориво - с 9,7%. Поради стартирането в края на 2010 г. на добив на природен газ от новооткрити местни находища производството през май 2011 г. в сравнение с май 2010 г. нараства от 0,4 на 39 млн. станд. куб. метра.

Доставките на твърди горива през май 2011 г. спрямо май 2010 г. нарастват със 79,3%, на пропан-бутан - с 32,1%, на дизелово гориво - с 90,5%, на природен газ - с 50,7%, и на електроенергия - с 0,7%. Намаляват доставките на безоловен бензин с 61,2%.