fbpx Повече от половината българи не подкрепят пълната забрана за тютюнопушене | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече от половината българи не подкрепят пълната забрана за тютюнопушене

56% от хората в страната не подкрепят въвеждането на пълна забрана за пушене в заведенията, смятат настоящите ограничения за достатъчни или че забраната трябва да важи само в заведения, в които се сервира храна. Това сочат резултатите от национално представително изследване, проведено в периода 20 – 24 януари 2012 г. от агенция за маркетингови изследвания „Ноема“.
77% от запитаните са на мнение, че въвеждането на пълна забрана за пушене в заведенията ще се отрази негативно на ХоРеКа сектора и на собствениците на заведения. Интересен е факта, че тази теза се подкрепя от близо 70% от непушачите и от 86% от пушачите.

77% от запитаните смятат, че като цяло сега действащите ограничения се спазват. Това мнение споделят и 71% от непушачите, участвали в проучването, както и 79% от хората, които често посещават заведения. Според 79% от хората пълната забрана, обаче няма да се спазва навсякъде или ще бъде прилагана само на някои места. Интересен е факта, че над 70% от непушачите също подкрепят тази теза .

Провеждането на проучването бе провокирано от актуалната в момента дискусия за въвеждане на пълна забрана за пушене в заведенията и промяна на Закона за здравето, който през 2010 г. постави изисквания за обособяване на отделни помещения за пушене, които да са оборудвани със съответна вентилация. В момента тече дебат, в който собственици на заведения смятат, че направените от тях реконструкции и инвестиции в унисон със Закона за здравето и наредбата към него от 2010 г., биха били ненужни, ако пълната забрана влезе в сила от 1ви юни 2012 г.