fbpx Дунавският регион пример за зелена икономика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дунавският регион пример за зелена икономика

На среща на европейски държавни и правителствени ръководители в Брюксел днес ще бъде одобрена Дунавската стратегия. Тя предвижда инвестиция от 100 млрд. евро до 2013 г. и целта й е да подпомогне икономическото развитие и просперитета на страните по протежението на най-големия международен речен басейн в света.
С окончателното приемане на документа 14-те държави, които участват в програмата, ще се изправят пред двойното предизвикателство да осигурят икономическо развитие на региона, като едновременно с това запазят неговата природа.

Сто милиарда евро, разпределени правилно, ще превърнат Дунавския регион в модерен и проспериращ, развиван от зеленоориентирано общество, което пази своя природен капитал. Сред нужните инвестиции например са тези в кораби с иновативен дизайн, които пасват на речното дъно, по-ефективни в енергийно отношение сгради, производство на слънчева и вятърна енергия на подходящите места, възстановяване на влажните зони и опазване на биологичното разнообразие.
В Дунавската стратегия са включени общо 14 страни, осем от които (Германия (Баден-Вюртенберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Румъния и България) членуват в Европейския съюз. Освен тях, в програмата участват още Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украйна.
Въпреки че стратегията няма да привлече допълнително европейско финансиране, 100 млрд. евро от европейските кохезионни фондове вече са предвидени за развитието на Дунавския регион между 2007 и 2013 г.

Реките и горите в Дунавския регион осигуряват огромен набор от безплатни предимства, които са безценни за човешкото битие и икономика. Дунавските гори съхраняват въглерод на стойност 29 млн. евро годишно. Един хектар от дунавските влажни зони произвежда блага на стойност 500 евро годишно (като например пречистване на вода, намаляване на риска от наводнения, риболов).