fbpx Русенският университет изгражда съвременна лаборатория | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Русенският университет изгражда съвременна лаборатория

Русенският университет изгражда съвременна лаборатория

Русенският университет получи от Siemens техника за оборудването на модерна лаборатория, която ще улесни повишаването на квалификацията в областта на съвременните индустриални комуникационни средства. Дарението е част от дългосрочното сътрудничество между университета и компанията. Предоставеното ново оборудване е на стойност 50 000 лева. То ще бъде монтирано в специалнa лаборатория, в която ще се провежда обучение по промишлени контролери и промишлени комуникации. Лабораторията ще бъде открита през пролетта на 2011 г.
Освен дарението, на среща между ректора на висшето училище проф. д.т.н. Христо Белоев и главния изпълнителен директор на Siemens за България инж. Боряна Манолова, бяха обсъдени и теми от взаимен интерес за университета и компанията. За 2011 г. те обхващат области като възобновяеми енергийни източници, електромобилност и енергийна ефективност.