Русенският университет изгражда съвременна лаборатория

Русенският университет получи от Siemens техника за оборудването на модерна лаборатория, която ще улесни повишаването на квалификацията в областта на съвременните индустриални комуникационни средства. Дарението е част от дългосрочното сътрудничество между университета и компанията. Предоставеното ново оборудване е на стойност 50 000 лева. То ще бъде монтирано в специалнa лаборатория, в която ще се провежда обучение по промишлени контролери и промишлени комуникации. Лабораторията ще бъде открита през пролетта на 2011 г.
Освен дарението, на среща между ректора на висшето училище проф. д.т.н. Христо Белоев и главния изпълнителен директор на Siemens за България инж. Боряна Манолова, бяха обсъдени и теми от взаимен интерес за университета и компанията. За 2011 г. те обхващат области като възобновяеми енергийни източници, електромобилност и енергийна ефективност.
 

Facebook comments