fbpx Теменужка Петкова: Българската енергетика върви в правилната посока | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Теменужка Петкова: Българската енергетика върви в правилната посока

етикети

„Благодарение на предприетите законодателни мерки от страна на правителството за стабилизиране на финансовото състояние на сектора, днес българската енергетика върви в правилната посока“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на публична лекция пред студентите на Университета за национално и световно стопанство. По време на лекцията на тема „Енергетиката – основен отрасъл на българската икономика“, тя очерта водещите приоритети на страната в сектора.

Енергийният министър запозна присъстващите с предприетите мерки от страна на правителството за развитието на българската енергетика и даде отговор на въпроси по актуални теми от сектора. „Вследствие на непоследователни и често икономически необосновани решения, в енергийната система бяха натрупани сериозни финансови дефицити“, каза Теменужка Петкова. По нейните думи целта на всички предприети законодателни мерки е финансовото стабилизиране на сектора. „Благодарение на извършените реформи през изминалата година, за първи път от много време насам от регулаторната си дейност, НЕК реализира положителен резултат и през 2015 година намали своята загуба с 360 млн. лева“, подчерта енергийният министър. Положителните резултати на държавните енергийни дружества, създаването на фонд „Сигурност на електроенергийната система“, предоговарянето на условията по дългосрочните договори с двете американски централи, както и предстоящото осигуряване на финансови ресурс от БЕХ за изплащане на натрупаните задължения в системата, бяха част от представените мерки за справяне с дисбаланса в енергетиката.

Като друг водещ приоритет в сектора, министър Петкова посочи диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. „Работим усилено върху модернизацията на националната газова инфраструктура и върху развитието на междусистемната свързаност на България и съседните страни“, подчерта тя. Енергийният министър отчете напредъка на страната по отношение на работата върху реализацията на интерконекторните газови връзки с Гърция, Румъния, Турция и Сърбия. „Междусистемната свързаност и добре развитата национална газопреносна мрежа са предпоставки за изграждането и на газоразпределителен център на територията на страната“, добави Петкова. Наред с всички тези проекти, министърът подчерта и важното значение за България от разработването на собствена суровина от потенциалните находища в дълбоко Черно море – блоковете Хан Аспарух и Силистар. „Вие добре познавате принципите, на които се формират цените на стоките и услугите и можете да си дадете сметка, че ако българската икономика се захранва от български енергийни сурови, техните цени ще бъдат по-конкурентни и изгодни. А това се отразява и на цените на произвежданата от индустрията продукция“, заяви министър Петкова пред студентите на УНСС. Тя бе категорична, че реализацията на проектите, по които работи българското правителство, ще осигури диверсификацията на енергийните ресурси на страната, което е гарант за сигурност и конкурентни цени.

Преди изнесената лекция пред студентите от икономическия университет, министър Петкова и ректорът на УНСС проф. Стати Статев подписаха Рамково споразумение за сътрудничество. Документът ще насърчава образователния обмен на добри практики и стандарти в  областта на енергетиката, ядрената безопасност и сигурност.