енергетика

„Български енергиен холдинг“ ЕАД сключи договор с международна консултантска компания, която трябва да изготви оценка на адекватността на електроенергийната система и разработване на механизъм за капацитет.“ Това каза минис
Изправени пред редица предизвикателства, общините и бизнесът се нуждаят от екологични и рентабилни решения.
„Благодарение на предприетите законодателни мерки от страна на правителството за стабилизиране на финансовото състояние на сектора, днес българската енергетика върви в правилната посока“.
„Три са най-важните приоритети в енергетиката, чието успешно изпълнение ще даде видим резултат в дългосрочен план.“ Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която участва в десетата годишна среща на бизнеса с пра
 „Реализацията на приоритетните проекти в енергетиката ще гарантира енергийната сигурност не само на България, но и на целия регион на Югоизточна Европа“.
"Целта на правителството и екипа на Министерството на енергетиката е да осигурим условия за прозрачна и ефективна работа на българската енергетика в защита на интересите на цялото общество".
 „С обединените усилия на всички заинтересовани страни ще стабилизираме енергийния сектор, така че повече той да не се отъждествява с корупция и задкулисие.” Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на ди
Мариана Георгиева и Милен Игнатов бяха министър и заместник-министър на енергетиката за един ден, след като Министерството на енергетиката се включи в националната инициатива „Мениджър за един ден“, организирана от „Джуниър Ачи
Финансовата пропаст в енергетиката е наистина много сериозна и няма как да бъде преодоляна без участието на всички заинтересовани страни.
Основният приоритет в нашата работа ще бъде развитието на малкия и средния бизнес, който във водещи европейски страни като Германия и Великобритания е гръбнакът на икономиката.