fbpx Внимание за съдържанието на безалкохолните напитки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Внимание за съдържанието на безалкохолните напитки

Внимание за съдържанието на безалкохолните напитки

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва масирани проверки във всички предприятия, произвеждащи газирани и негазирани безалкохолни напитки, натурални сокове и напитки от плодове. Проверките ще продължат до 12 октомври 2011 г. и ще бъдат извършвани съвместно с Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.
При проверките ще се обърне внимание на технологичната документация и съответствието й с обявения състав на етикетите, прилага ли се система за управление на безопасността на храните, включваща ръководства за добри хигиенни практики, води ли се документация и записи, свързани с осигуряването на проследяемост на вложените суровини и произвежданите партиди готови продукти и тяхното разпространение в търговската мрежа. Напитките от плодове ще бъдат проверявани за изискванията за наименованието и състава им. Особено внимание ще се обърне на правилното посочване на добавките върху етикетите, както и за допълнителната информация, която трябва да се изписва, за да бъде информиран коректно крайният потребител.

Българска агенция по безопасност на храните съветва потребителите при избора си да обръщат внимание за следното:
- Внимателно да се прочете обявения на етикета състав на напитката, посочения срок на годност, наименованието и адреса на производителя или вносителя на съответния продукт. Тази информация е задължителна! Липсата на част от тези данни, води до съмнение относно безопасността на напитката.
- Присъствието на добавки в състава на напитката не е правилно да бъдат посочени само с техните Е-номера. Изискването е пред номера или наименованието да е изписана категорията им /консервант, антиоксидант, подсладител, оцветител/, от което е видно предназначението им.
- При наличие на подсладителя „аспартам“ Е 951, на етикета трябва да бъде изписан предупредителния текст: Източник на фенилаланин, което означава, че може да предизвика алергична реакция при хората.
- При наличие в състава на някои от следните оцветители: Е 102, Е 104, Е110, Е 122, Е124 и Е 129, на етикета трябва да бъде изписано предупреждението: Може да има неблагоприятни последици върху дейността и вниманието при децата.
- В зависимост от вложеното подслаждащо вещество във всички безалкохолни напитки и сокове до наименованието им се изисква да бъде посочен текстът: „ с подсладител“, „със захар“, или „със захар и подсладител“.
- При етикетирането на натурални сокове от плодове, произведени от плодов концентрат на етикета трябва да е посочена информацията: „произведен от концентрат“.
- Нектарите от плодове се етикетират, като в обявения състав се посочва количественото съдържание на плодовете чрез израза: „съдържание на плодове минимум…..%”.