fbpx Рибният сектор ще получи помощ от ОП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Рибният сектор ще получи помощ от ОП

Оперативната програма за морско дело и рибарство е основният инструмент за превръщане на сектор „Рибарство” в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчивото развитие на рибарството, както и за подобряване качеството на живот в рибарските области. Това заяви зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова по време на заседанието на шестата тематична работна група за разработване на Програма за морско дело и рибарство за програмен период 2014-2020 г. По време на заседанието бе представен първият работен вариант на Програмата за морско дело и рибарство за следващият програмен период.

Ресорният зам.-министър изтъкна, че през новия програмен период ще се обърне голямо внимание на работата с местните инициативни групи. /МИРГ/. „Трябва да се подобри взаимодействието с тях”, категорична е тя. Маринова подчерта, че през новия период на Програмата ще бъдат стимулирани иновациите, повишаването на конкурентоспособността и адаптивността в рибния сектор. Други важни приоритети са преработването и запазването на ресурсите.
Според зам.-министър Маринова основен елемент за повишаване на конкурентоспособността е подобряването на инфраструктурата в рибарски пристанища, разработване на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки.