fbpx Сравнително бързо възстановяване на българската икономика, ако се избегне втора вълна на пандемията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сравнително бързо възстановяване на българската икономика, ако се избегне втора вълна на пандемията

Водеща снимка
Да

Сравнително бързо възстановяване на българската икономика, ако се избегне втора вълна на пандемията

Досега България остана в периферията на пандемията от корона вирус. Броят на регистрираните случаи и този на починалите от корона вирус изчислени на един милион жители продължи да следва същата благоприятна траектория както в останалите страни от ЦИЕ. Тъй като България беше сред по-слабо засегнатите страни, ограничителните мерки, които бяха приложени в икономиката бяха по-меки в сравнение с тези разгърнати в по-голямата част от Западна Европа. Това е добра новина, тъй като щетите, които ограничителните мерки нанесоха на икономиката вероятно ще се окажат по-малки, прогнозира икономическият екип на УниКредит Булбанк в последния тримесечен анализ за икономиката на ЦИЕ.

Икономистите на УниКредит Булбанк ревизираха в положителна посока прогнозата си за растежа на реалния БВП на страната за тази година до -7.2% от -7.8% преди три месеца. Основните причини за това са две. Първо, процеса на премахване на част от ограничителните мерки започна по-рано отколкото очаквахме преди три месеца. И второ, прогнозата за растежа на еврозоната, където се намират голяма част от външнотърговските партньори на страната, също претърпя ревизия в положителна посока. Основният сценарий на икономистите на УниКредит продължава да бъде за сравнително бързо възстановяване на българската икономика, което трябва да започне през втората половина на годината, в случай че бъде избегната втора вълна на пандемията.

Публичните инвестиции ще играят важна роля в процеса на възстановяване. От голямо значение е, че сега банките са в много по-силна позиция отколкото десетилетие по-рано и потока от кредити към реалната икономика ще продължи, пише още в тримесечния анализ.

Инвестициите в жилищно строителство вероятно също ще започнат да набират скорост отново, тъй като значителен спад в цените на жилищата не се очаква. Като причина в анализа се посочва, че днес цените на жилищата изглеждат близо до стойностите, които доходите на домакинствата сочат, както и това, че не бяха натрупани някакви значителни дисбаланси в годините на икономическа експанзия предшестващи рецесията предизвиканата от пандемията от коронавирус.