fbpx Сравнително бързо възстановяване на българската икономика, ако се избегне втора вълна на пандемията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Сравнително бързо възстановяване на българската икономика, ако се избегне втора вълна на пандемията

Досега България остана в периферията на пандемията от корона вирус. Броят на регистрираните случаи и този на починалите от корона вирус изчислени на един милион жители продължи да следва същата благоприятна траектория както в останалите страни от ЦИЕ. Тъй като България беше сред по-слабо засегнатите страни, ограничителните мерки, които бяха приложени в икономиката бяха по-меки в сравнение с тези разгърнати в по-голямата част от Западна Европа. Това е добра новина, тъй като щетите, които ограничителните мерки нанесоха на икономиката вероятно ще се окажат по-малки, прогнозира икономическият екип на УниКредит Булбанк в последния тримесечен анализ за икономиката на ЦИЕ.

Икономистите на УниКредит Булбанк ревизираха в положителна посока прогнозата си за растежа на реалния БВП на страната за тази година до -7.2% от -7.8% преди три месеца. Основните причини за това са две. Първо, процеса на премахване на част от ограничителните мерки започна по-рано отколкото очаквахме преди три месеца. И второ, прогнозата за растежа на еврозоната, където се намират голяма част от външнотърговските партньори на страната, също претърпя ревизия в положителна посока. Основният сценарий на икономистите на УниКредит продължава да бъде за сравнително бързо възстановяване на българската икономика, което трябва да започне през втората половина на годината, в случай че бъде избегната втора вълна на пандемията.

Публичните инвестиции ще играят важна роля в процеса на възстановяване. От голямо значение е, че сега банките са в много по-силна позиция отколкото десетилетие по-рано и потока от кредити към реалната икономика ще продължи, пише още в тримесечния анализ.

Инвестициите в жилищно строителство вероятно също ще започнат да набират скорост отново, тъй като значителен спад в цените на жилищата не се очаква. Като причина в анализа се посочва, че днес цените на жилищата изглеждат близо до стойностите, които доходите на домакинствата сочат, както и това, че не бяха натрупани някакви значителни дисбаланси в годините на икономическа експанзия предшестващи рецесията предизвиканата от пандемията от коронавирус.